Användarvillkor

trivago är en hotellsöktjänst som erbjuder användare information om boende, sevärdheter, resmål och alla typer av tjänster med anknytning till resor.

1. Tjänstens omfattning

1.1. Dessa villkor är föremål för tillfälliga förändringar och gäller för alla våra tjänster som är direkt eller indirekt (t.ex. via tredjepart) erbjudna via internet, mobila enheter, via e-post eller telefon.

1.2. Genom att använda trivagos hemsida, bekräftar användaren att denne har läst, förstått och godkänt dessa villkor så väl som trivagos Integritetspolicy och vår cookiepolicy.

2. Tjänster och kontrakt

2.1. På trivagos hemsida har användaren möjlighet att jämföra tredjepartstjänster via vårt söksystem.

2.2. trivago är inte den som tillhandahåller de jämförda tjänsterna. trivago erbjuder endast möjligheten att jämföra olika tjänster som erbjuds av tredjepart. I synnerhet finns inga avtal om resetjänster via trivagos hemsida i enlighet med §651 i den tyska civillagen.

För att undvika missförstånd vill vi nämna att sådana bokningar inte är relevanta bokningar för sammanlänkade researrangemang enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

2.3. trivago kan även visa erbjudanden för reseprodukter på resmålet såsom t.ex. rundturer, evenemang, attraktioner, kryssningar och andra aktiviteter. trivago tillhandahåller, äger eller kontrollerar inte någon av destinationens reseprodukter som du kan nå via vår plattform (”Reseprodukterna”). Reseprodukterna ägs, kontrolleras eller görs tillgängliga av tredje parter (”Leverantören av Reseprodukten”), antingen direkt (t.ex. av en arrangör) eller genom en facilitator (t.ex. en onlineresebyrå). Leverantörerna av Reseprodukterna är ansvariga för Reseprodukterna och alla bokningskontrakt. Leverantörerna av Reseprodukterna har sina egna villkor och sekretesspolicyer som gäller för din bokning och du måste samtycka till och förstå deras respektive villkor. Om dessutom arrangören av Reseprodukten som du planerar att använda är någon annan än Leverantören av Reseprodukterna, måste du också samtycka till och förstå arrangörens villkor, eftersom även dessa kommer att gälla för din bokning.

2.4. Detta avtal påverkar inte några andra avtal mellan hotellet eller leverantören av reseprodukten och användare.

3. trivago Community och Member Area

3.1. Användare har möjlighet att ansluta sig till trivago Community och/eller skapa medlemskonto på trivago Member Area. Användare som registrerar sig på trivago Community kan publicera eget innehåll och aktivt delta i utvecklingen av plattformen via administrativa funktioner. Oregistrerade användare kan läsa innehållet på trivago gratis.

3.2. Användaren på trivago Member Area har möjlighet att redigera och spara sina sökningar. För att skapa ett konto ombeds användare att ange personliga uppgifter. Förutom användarnamnet är inga personliga uppgifter synliga. För ytterligare information hänvisas till trivagos integritetspolicy. När ett konto tas bort kommer all information om användaren att permanent raderas.

3.3. Registrerade användare på trivago får endast inneha ett användarkonto. Användaren är ansvarig för att se till att personliga uppgifter är korrekta och fullständiga.

3.4. Användaren är ansvarig för konfidentiell hantering av information om användarkontot, framför allt dess lösenord. Användaren är dessutom ansvarig för att hantera kontot med hänsyn till trivago och tredje parter. Användaren ska inte avslöja denna information för tredjepart.

3.5. Användaren måste informera trivago vid obehörig användning av användarnamn och lösenord på trivago så snart denne blir medveten om det.

4. Sekretess, E-mail-reklam

4.1. Skydd av personliga uppgifter är trivagos högsta prioritet. trivago har åtagit sig att garantera att sidans information är i enlighet med företagets sekretesspolicy. För ytterligare information, vänligen läs trivagos integritetspolicy .

4.2. trivago samlar in, bearbetar och använder din personliga information (nedan "information") om trivago har fått ditt medgivande eller om en lagbestämmelse möjliggör insamling, behandling eller användning av denna data.

4.3. trivago samlar in, bearbetar eller använder sådana uppgifter som är nödvändiga för att utföra tjänster som erbjuds från trivago och/eller för användning och drift av webbsidan/appen.

4.4. Om användaren har samtyckt till att få information om trivago, antingen under registreringen till community eller vid ett annat tillfälle, får användaren periodisk produktinformation. Samtycket kan återkallas när som helst genom skriftligt meddelande eller e-post. Samtycke att få e-post följer efter att en bekräftelse skickats från trivago. Genom att klicka på länken i e-postmeddelandet kommer du vara registrerad för trivagos nyhetsbrev.

5. Användarskyldigheter

5.1. Användaren är ansvarig för innehållet (texter, bilder, recensioner, länkar, etc.) som denne lägger upp på trivago. Användaren bekräftar att denne innehar de juridiska rättigheterna för det innehåll denne publicerar på trivago och därmed inte kränker rättigheterna för en tredje part.

5.2. Användaren garanterar att inte använda trivagos tjänster för att skapa innehåll som
  • är reklam förklädd till recensioner,
  • inte har specifikt innehåll för det recenserade objektet,
  • inte är objektivt eller avsiktligt osannt,
  • omoraliskt, pornografiskt eller på annat sätt stötande,
  • kränker de rättigheter som tredje part besitter, i synnerhet upphovsrätten,
  • bryter mot gällande lagar på något sätt eller utgör ett brott,
  • innehåller virus eller andra datorprogram som kan skada programvara eller hårdvara, eller som kan påverka användningen av datorer,
  • är en undersökning eller kedjebrev,
  • syftar till att samla in och använda personuppgifter från andra användare för kommersiella ändamål.
5.3. Användaren garanterar att inte använda program och funktioner för att skapa automatiserade sidvisningar eller innehåll på trivago.

5.4. Om en kränkning av villkoren sker, har trivago rätt att, utan vidare förklaring, hålla inne betalningar som ackumulerats genom trivago shares-programmet och permanent utesluta användare från plattformen. Åtal för brott berörs inte av detta.

6. Avstängning

6.1. trivago förbehåller sig rätten att säga upp en användares konto och ta bort dennes registrering inom en vecka efter mottagandet av relevant information via e-post om felaktig användning av webbsidan. Användaren kan även avsluta sin egen tillgång och registrering inom samma period. Rätten till omedelbar uppsägning för en god sak påverkas inte.

7. Ansvar

7.1. Varken trivago eller användaren är ansvarig för kvaliteten, tillförlitligheten, trovärdigheten eller hur komplett informationen är som skickas in av andra användare. Framförallt finns inga råd från trivago gällande val av boende eller andra reseprodukter..

7.2. Alla avtal som uppkommer från trivagos tjänster är mellan användaren och en extern avtalspart. Att hämta information på trivago är ej att likställa med en konsulttjänst eller rådgivning. Innehållet genereras och publiceras av användarna och representerar inte någon konsulttjänst eller råd. Villkoren för respektive arrangör eller resebyrå gäller enbart dessa, särskilt när det gäller rätten att avbryta och avsluta ett avtal. Kontakten för bearbetning av bokningar och betalningar, samt frågor om kontraktet är respektive avtalsparts ansvar. trivago är ej engagerade i sådana avtal, överenskommelser och fordringar mellan trivagos användare och respektive extern avtalspart.

7.3. trivago kan inte kontrollera riktigheten av innehåll uppladdat av bokningssidor eller medlemmar i community. Detta innehåll tillhandahålls av våra bokningssidor/community för publicering på vår hemsida med hänvisning till respektive hotell. trivago har inget inflytande på denna information (särskilt bilder, kommentarer, recensioner etc.). Publiceringen av användargenererat innehåll och rapporter på trivago återspeglar inte yttrande från trivago, i synnerhet gör inte trivago anspråk på detta innehåll som sitt eget.

7.4. Framförallt är hyperlänkar, reklambanderoller samt information om boende, resmål eller leverantörer, samt liknande som tillhandahålls av våra bokningssidor och community medlemmar, ej rekommendationer eller information från trivago. trivago kan inte garantera riktigheten i informationen, särskilt när det gäller priser och tillgänglighet. Av tekniska skäl är aldrig uppdateringarna trivago får ifrån olika bokningssidor i realtid. Därför kan det vara möjligt att priserna som finns på bokningssidorna ej stämmer exakt överens med vad som visas på trivago. trivago garanterar ej att informationen är exakt i fråga om rådande priser eller tillgänglighet.

7.5. trivago ansvarar inte för tekniska fel där orsaken inte är inom trivagos ansvarsområde eller för skador orsakade av force majeure. trivago garanterar inte oavbruten tillgång på data och kan utföra tekniskt underhåll under en fritt vald tidsperiod.

8. Ändringar i villkoren

De nuvarande villkoren, när en användare kommer till trivago, gäller. Registrerade användare får meddelanden om ändringar via e-post. Användare kan ladda ner och skriva ut de aktuella villkoren på sina egna datorsystem.

9. Tillämpade lagar och behörig domstol

Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gäller. För affärspersoner eller individer som inte har allmän laglig grund i Tyskland, gäller Düsseldorf som plats för juridisk bedömning. Annars gäller tysk jurisdiktion. Den tyska översättningen har företräde.