trivagos sekretessmeddelande

Uppdaterades senast: december 2022

Detta Sekretessmeddelande gäller för alla webbplatser, applikationer och andra tjänster och erbjudanden (gemensamt ”Tjänsterna”) som drivs av trivago N.V. och dess dotterbolag (”vi”, ”oss” eller ”trivago”).

I det här Sekretessmeddelandet hittar du information om hur trivago behandlar personuppgifter i samband med att du använder Tjänsterna. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig, antingen direkt eller indirekt.

Som metasökföretag kan trivago omdirigera dig till webbplatser eller applikationer från tredjeparter. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa tredjepartstjänster och att din användning av dessa tredjepartstjänster omfattas av sekretesspolicyerna som publiceras på motsvarande webbplatser eller i motsvarande applikationer, och inte av detta Sekretessmeddelande.

Kontinuerlig teknisk utveckling, ändringar i våra tjänster, lagändringar eller andra orsaker kan kräva att vi ändrar vårt Sekretessmeddelande. Vi kommer regelbundet att ändra detta Sekretessmeddelande och vi ber dig att hålla dig informerad om dess innehåll.

1. Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i detta Sekretessmeddelande?

trivago N.V. kontrollerar behandlingen som beskrivs i detta Sekretessmeddelande. trivago är ett företag som är registrerat enligt lagarna i Nederländerna och har sina kontor på Kesselstrasse 5-7, 40221 Düsseldorf, Tyskland.

Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter eller om du vill ställa en allmän fråga om trivagos behandling av dina personuppgifter eller om detta Sekretessmeddelande, kan du kontakta vårt team genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@trivago.com.

Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud direkt kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@trivago.com med ämnesraden ”Attn: dataskyddsombudet”. Observera att e-postmeddelanden som skickas till denna adress inte automatiskt kommer att vara konfidentiella eller läsas endast av dataskyddsombudet. Om du skulle behöva ha en konfidentiell dialog med vårt dataskyddsombud, ber vi dig att ange detta i ditt e-postmeddelande till oss, så ordnar vi det.

2. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Se Avsnitt 1 för information om hur du kontaktar oss och hur du utövar dina rättigheter.

2.1 Allmänna rättigheter

Du har följande juridiska dataskyddsrättigheter enligt relevanta juridiska omständigheter: rätt till information (Artikel 13 i GDPR), rätt till åtkomst (Artikel 15 i GDPR), rätt till radering (Artikel 17 i GDPR), rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR), rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 i GDPR) och rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR).

2.2 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla samtycke som du tidigare har givit till oss. Konsekvensen av detta blir att vi inte längre kommer att behandla dina personuppgifter baserat på det samtycket i framtiden. Återkallelsen av samtycket påverkar inte lagligheten av eventuell behandling som har utförts på grundval av samtycket fram till tidpunkten då du återkallade det.

2.3 Rätt att invända mot behandling av personuppgifter som är baserad på berättigade intressen

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av berättigade intressen, har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling på grund av skäl som härrör från din speciella situation. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan fastställa övertygande och berättigade grunder för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen hjälper till att verkställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

2.4 Rätt att göra invändningar mot direkt marknadsföring

Om vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet direkt marknadsföring, har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling. Mer information om hur du invänder mot alla former av direkt marknadsföring finns i Avsnitt 6.1.

2.5 Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har också rätt att framföra klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan kontakta vilken dataskyddsmyndighet som helst i valfri EU-medlemsstat, i synnerhet där du är bosatt. Den behöriga tillsynsmyndigheten för trivago är: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Tyskland, telefon: +49 0211 384240, e-post: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Vilka uppgifter vi samlar in från dig

När du använder våra Tjänster kan vi behandla följande typer av personuppgifter:

 • Användardata
  • Personuppgifter som samlas in för att skapa ett medlemskonto, såsom: namn, e-postadress och lösenord.
  • Kontaktuppgifter och annan information som du kan dela med oss, såsom postadress, ålder, kön, bosättningsland, profiler på sociala nätverk, meddelanden du har skickat till vårt team, feedback, kommentarer, svar på enkätundersökningar eller intervjuer eller deltagande i någon av våra marknadsföringsaktiviteter.
 • Användningsdata
  • Information om hur du använder våra Tjänster, vilket inkluderar uppgifterna du matar in när du gör en sökning med hjälp av våra Tjänster (inklusive destination, datum, antal gäster och valuta), visade erbjudanden och länkar som du har klickat på.
  • Interaktion med vår marknadsföringskommunikation: Vi kan samla in information om ditt engagemang med våra direktmarknadsföringsmeddelanden, inklusive vårt nyhetsbrev och våra pushnotiser (till exempel analyser om hur många gånger du öppnar vårt nyhetsbrev eller klickar på länkar i det).
 • Bokningsdata: När du använder våra Tjänster och klickar på en länk till ett boendeerbjudande som annonseras på våra Tjänster, kan onlinebokningssidan som har detta erbjudande skicka oss personuppgifter om eventuella efterföljande bokningar eller reservationer som du gör på onlinebokningssidan.
 • Platsdata: Vi kan behandla ungefärlig platsinformation baserat på din IP-adress (på lands- eller stadsnivå). Med ditt godkännande på förhand kan vi dessutom använda GPS-data för att ge dig anpassade sökresultat på din mobil.
 • Bankuppgifter: Även om vi inte är direkt involverade i boknings- och betalningsprocessen för boende, kan vi då och då be dig att dela dina bankuppgifter, till exempel för att utfärda kompensation till användare.
 • Tekniska data: till exempel IP-adress, cookies, identifieringsdata (sessions-ID, medlems-ID eller enhets-ID), åtkomststatus/HTTP-statuskod, webbläsarprogramvara och -version, operativsystem och dess gränssnitt, internetleverantör, språk och andra konfigurationsinställningar.

4. Varför och hur vi använder dina personuppgifter

Nedan hittar du information om (i.) orsakerna till att vi samlar in och använder dina personuppgifter samt för vilka ändamål, (ii.) motsvarande rättsliga grund och (iii.) vilka kategorier av personuppgifter som är involverade. Dina personuppgifter kan användas på följande sätt:

 • För att tillhandahålla våra Tjänster, inklusive för att hjälpa dig att jämföra priser och erbjudanden på boende för att hitta ett perfekt boende.
  • Rättslig grund: fullgörande av ett kontrakt och samtycke.
  • Kategorier av personuppgifter som används: användardata, användningsdata, bokningsdata, platsdata och tekniska data.
 • För att skapa och bibehålla en säker och pålitlig miljö för våra Tjänster, inklusive för ditt trivago-användarkonto.
  • Rättslig grund: efterlevnad av rättslig skyldighet och berättigat intresse.
  • Kategorier av personuppgifter som används: användningsdata och tekniska data.
 • För att förstå hur du använder våra Tjänster och använda feedbacken du kan skicka till oss för att förbättra våra Tjänster, identifiera trender i branschen samt utveckla nya produkter och funktioner för att förbättra din upplevelse.
  • Rättslig grund: samtycke och berättigat intresse.
  • Kategorier av personuppgifter som används: användardata, användningsdata, bokningsdata, och tekniska data.
 • För att skicka direkt marknadsföringskommunikation till dig om våra Tjänster eller relaterade tjänster, förse dig med annonser i samband med våra Tjänster såväl som på webbplatser från tredjepart (personliga eller icke personliga) och på annat sätt administrera kampanjaktiviteter (såsom utlottningar och liknande gåvokampanjer).
  • Rättslig grund: samtycke och berättigat intresse.
  • Kategorier av personuppgifter som används: användardata, användningsdata och tekniska data.
 • För att kommunicera med dig, svara på dina frågor och kommentarer samt erbjuda kundtjänst.
  • Rättslig grund: fullgörande av ett kontrakt och berättigat intresse.
  • Kategorier av personuppgifter som används: användardata, användningsdata, bokningsdata, och bankuppgifter.
 • För att uppfylla avtalsenliga förpliktelser med tredjeparter, till exempel bokningswebbplatser som annonserar i våra Tjänster.
  • Rättslig grund: fullgörande av ett kontrakt och berättigat intresse.
  • Kategorier av personuppgifter som används: användardata, användningsdata och bokningsdata.
 • För att uppfylla juridiska skyldigheter, besvara förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, förhindra bedrägeri samt upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Rättslig grund: efterlevnad av rättslig skyldighet, berättigat intresse och fullgörande av ett kontrakt.
  • Kategorier av personuppgifter som används: användardata, användningsdata, bokningsdata, och tekniska data.

5. Vilka vi delar dina uppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare, förutsatt att det finns en lämplig rättslig grund:

 • våra helägda dotterbolag
 • verifieringspartners: till exempel när du loggar in på våra Tjänster med hjälp av tredjepartstjänster som Facebook, Google eller Apple
 • tredjepartsleverantörer som tillhandahåller databehandlingstjänster, såsom: värdtjänst- och lagringsleverantörer, kundtjänstleverantörer, kommunikationsleverantörer, säkerhets- och bedrägeribekämpningsleverantörer, inkassobolag samt analys-, reklam- och marknadsföringsleverantörer
 • tredjepartstjänsteleverantörer som förser oss som oberoende personuppgiftsansvariga med tjänster, såsom säkerhets- och bedrägeribekämpningstjänster, sociala nätverk samt reklam- och marknadsföringsleverantörer
 • affärspartners som vi kan erbjuda produkter eller tjänster tillsammans med – dessa är tjänster som erbjuds via våra Tjänster i samarbete med tredjeparter
 • tredjepartsreseleverantörer som hotell, flygbolag, biluthyrningsföretag, försäkringsbolag, fastighetsägare, reseguider eller aktivitetsleverantörer
 • brottsbekämpande myndigheter – för att förebygga, upptäcka och lagföra olagliga aktiviteter och hot mot statlig eller allmän säkerhet samt för att förhindra hot mot människors liv
 • som en del av en företagstransaktion, såsom en fusion, avyttring, konsolidering eller tillgångsförsäljning.

Om vi överför data till våra tjänsteleverantörer, får de endast använda uppgifterna för att utföra sina uppgifter. Tjänsteleverantörerna har noggrant valts ut och anlitats av oss. De är avtalsbundna till våra instruktioner, har lämpliga tekniska och organisatoriska resurser och övervakas regelbundet av oss.

6. Tjänstespecifik information

6.1 Nyhetsbrev

Vi erbjuder nyhetsbrevstjänster, som kan inkludera inspirerande reseinnehåll, länkar till enkätundersökningar eller lotterier, påminnelser om de sökningar du har gjort genom våra Tjänster eller andra nyheter om våra Tjänster eller tjänsterna som erbjuds av våra partners.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev direkt via våra Tjänster får du ett e-postmeddelande där vi ber dig bekräfta att du äger e-postadressen du har angett. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar, kommer dina personuppgifter automatiskt raderas efter en månad.

Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration”, som finns i sidfoten av vart och ett av våra nyhetsbrev, eller genom att kontakta vårt sekretessteam så som beskrivs i Avsnitt 1 ovan.

6.2 trivago-användarkonto

Att skapa ett trivago-användarkonto är frivilligt, men det kan krävas för att du ska kunna använda funktionerna i vissa av våra Tjänster fullt ut.

Du kan hantera, ändra och radera all information på ditt trivago-användarkonto. Observera att vi automatiskt kommer att radera ditt trivago-användarkonto efter en viss period av inaktivitet.

6.3 Business Studio

Om du använder Business Studio får du ett personligt lösenordsskyddat konto och du kan se och hantera uppgifterna som finns lagrade på det kontot. Hotellmanagers som har ett trivago Business Studio-konto kan få direkt information om nya eller ytterligare funktioner.

7. Information om cookies

När du använder våra Tjänster, använder vi cookies och annan onlinespårningsteknik. I det här stycket hittar du information om vad ”cookies” är, hur de används av trivago och hur du hanterar dina preferenser.

7.1 Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som laddas ner på din enhet när du besöker en webbplats eller använder en applikation. Vid sidan av cookies kan vi använda andra spårningstekniker, som webbeacons, taggar och pixlar (små bilder som placeras på en webbsida och som indikerar att sidan har visats) eller Software Development Kits (SDK:er – spårningsteknik lagrad i en applikation). I det här stycket kommer cookies och annan spårningsteknik i allmänhet att kallas för ”cookies”.

Cookies gör det möjligt för webbplatser att känna igen användarnas enheter och lagra information om innehållet som användarna ser och interagerar med, och därmed erbjuda en skräddarsydd upplevelse (t.ex. komma ihåg preferenser och inställningar).

Cookies kan delas in i olika kategorier:

 • Beroende på deras operatör:
  • Förstapartscookies placeras av trivago på våra webbplatser och i våra applikationer.
  • Tredjepartscookies placeras på våra webbplatser eller i våra applikationer av externa leverantörer, såsom reklampartners, säkerhetsleverantörer och partners från sociala medier.
 • Beroende på deras varaktighet:
  • Sessionscookies: cookies som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.
  • Beständiga cookies: cookies som tas bort automatiskt efter en viss tid, vilken kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst radera cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

7.2 Hur använder trivago cookies?

trivago eller externa leverantörer som placerar tredjepartscookies på våra webbplatser eller i våra applikationer använder cookies som beskrivs i avsnittet ovan på följande sätt:

 • Strikt nödvändiga: Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda våra Tjänster. Utan dessa cookies kan våra Tjänster inte tillhandahållas korrekt.
 • Funktionalitetscookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg val som du har gjort på våra webbplatser eller i våra applikationer (till exempel vilket språk eller vilken valuta du har valt) samt ge dig förbättrade och personliga funktioner. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa av eller alla dessa funktioner inte fungerar korrekt.
 • Performancecookies: Dessa cookies, som placeras antingen av oss eller i vissa fall av våra affärspartners, gör det möjligt för oss att samla in information om våra Tjänsters prestanda (d.v.s. vilka sidor som nås eller används mest eller minst). Vi använder denna information för att underhålla, utveckla och förbättra våra Tjänster. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du har besökt våra webbplatser eller använt våra applikationer, och vi kommer inte att kunna övervaka deras prestanda.
 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies placeras på våra webbplatser och i våra applikationer av våra marknadsföringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på webbplatser från tredjepart. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att få mindre personliga annonser.

Vissa av de cookies som placeras på våra webbplatser och i våra applikationer kommer från våra affärspartners.

Vi använder verktyg som är strikt nödvändiga för webbplatsdrift baserat på vårt berättigade intresse att tillhandahålla de grundläggande funktionerna på vår webbplats. I dessa fall är åtkomst till och lagring av information i slutenheten absolut nödvändig och sker på grundval av tillämpningslagarna i EU-medlemsstaternas direktiv om integritet och elektronisk kommunikation, i Tyskland i enlighet med avsnitt 25 (2) i TTDSG.

Vi använder alla andra icke nödvändiga (valfria) verktyg som tillhandahåller ytterligare funktioner på grundval av ditt samtycke. Åtkomst till och lagring av information i slutenheten sker då på grundval av tillämpningslagarna i EU-medlemsstaternas direktiv om integritet och elektronisk kommunikation, i Tyskland i enlighet med avsnitt 25 (1) i TTDSG. Databehandling med dessa verktyg sker endast om vi har fått ditt samtycke till detta i förväg.

Om personuppgifter överförs till tredje länder (såsom USA) hänvisar vi till avsnitt 8 (”Överföring till andra länder”), även angående de risker som detta kan medföra.

7.3 Hur hanterar du dina cookie-preferenser?

Du kan när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke till vår användning av icke nödvändiga cookies genom att klicka på motsvarande länk i sidfoten på våra webbplatser eller genom att konfigurera din webbläsares inställningar för att avvisa cookies i avsnittet ”Hjälp” i din webbläsares verktygsfält. Du vill kanske också besöka www.youronlinechoices.com eller www.youradchoices.com för att lära dig om hur du väljer bort personliga annonser.

På din mobil kan operativsystemet eventuellt göra det möjligt för dig att kontrollera cookies genom inställningsfunktionen. Se enhetstillverkarens instruktioner för mer information. Om du väljer att avböja cookies fungerar kanske vissa delar av våra Tjänster inte som avsett eller inte alls.

8. Överföring till andra länder

På grund av vår verksamhets globala karaktär kan vi komma att dela dina personuppgifter internationellt med våra helägda dotterbolag och med våra partners och tjänsteleverantörer. De kan behandla dina personuppgifter i länder där dataskyddslagar kan skilja sig från EU-lagar eller från lagarna som gäller i ditt bosättningsland.

Närhelst sådana länder inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, vidtar vi ytterligare åtgärder för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter följer tillämpliga lagar, såsom standardavtalsklausulerna som har utfärdats av Europeiska kommissionen.

Om en överföring till ett tredje land tillåts och inget beslut om adekvat skyddsnivå och inga lämpliga skyddsåtgärder finns, är det möjligt och finns det en risk för att myndigheter i respektive tredje land kan få tillgång till de överförda uppgifterna i syfte att samla in och analysera dem, och att verkställbarheten av dina berörda rättigheter inte kan garanteras.

9. Hur skyddar trivago dina uppgifter?

Som en del av vårt åtagande att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att oavsiktligt eller avsiktligt manipuleras, förloras, förstöras eller nås av obehöriga. Dessa åtgärder inkluderar pseudonymisering, kryptering, brandväggar och åtkomstkontroller. Våra säkerhetsåtgärder ses över regelbundet och uppdateras i takt med tekniska framsteg.

10. När kommer dina uppgifter att raderas?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som behövs eller tillåts enligt de syften för vilka de samlades in och i enlighet med tillämplig lag. Därefter raderar vi uppgifterna omedelbart, såvida vi inte fortfarande behöver uppgifterna tills utgången av lagstadgade preskriptionstider (t.ex. i bevissyfte i samband med civilrättsliga anspråk eller av redovisningsmässiga och skatterättsliga skäl), eller om det finns någon annan rättslig grund enligt dataskyddslagstiftningen för fortsatt behandling av dina uppgifter i det specifika fallet. Om vi avser att använda dina personuppgifter för analytiska statistiska ändamål över längre perioder kommer vi att anonymisera dina uppgifter.